10x-utviklere og problemeierskap

..

Agenda

“10x-utviklere”?

Hegel: tese, antitese, syntese.

Ikke problemeierskap

Levere kode, vente på neste gang jeg får noe å gjøre.

Problemeierskap

  1. Jeg gjør en innsats for å sette seg inn i kontekst.
  2. Jeg tar ansvar for et veldefinert problem.
  3. Jeg drive progresjon mot å løse problemet.

“det finnes utviklere som koder raskere enn meg”

Å programmere fort er ikke nødvedigvis effektivt

Problemeierskap reduserer forskjeller mellom utviklere

Så hvis du ikke føler at du er effektiv,

Kommentarer