Amedia

..

https://www.amedia.no/

Vi er den største utgiveren av lokale medier i Norge. Over tusen redaksjonelle medarbeidere over hele landet bidrar til løpende nyhetsdekning i 88 lokalaviser, Nettavisen, Nationen, 11 lokale nettsteder og 4 fagtidsskrifter.