Business Readiness Level

..

Business Readiness Level (BRL) er en skala som beskriver den forretningsmessige modenheten til en ny forretningsid√©. Den beskriver hvor godt en ny innovasjon er samkj√łrt med behov i markedet.

Kilde: https://www.innovasjonnorge.no/no/tjenester/innovasjon-og-utvikling/finansiering-for-innovasjon-og-utvikling/finansiering-av-innovasjonsprosjekt/business-readiness-level-brl/