kos.clj

..

DRAFT

Idé: En Clerk-dings for å lære bort Clerk. Vi lener oss tungt på Clerk sin evne til å vise fram det vi jobber på.

Hva er Clerk? Se:

https://clerk.vision/ | https://book.clerk.vision/ | https://github.clerk.garden/nextjournal/clerk-demo/

Tooling

VSCode på Mac

Hva vil folk ha?

Hvem bør jeg spørre?

Hva vil jeg vise?

Noe dataviz. Historgram, stacked bar chart, bruksdata.

Kanskje en widget. Kanskje en HTTP-request.