Lære teori, lære praksis

..

Teori er læren om det som er er sant. Teori er internkonsistent, og gir ja/nei-svar. Hvordan teori skal anvendes er ikke åpenbart.

Praksis er læren om hva som funker i verden. Praksis er tvetydig og kontekstavhengig. Hvordan praksis skal anvendes er åpenbart—fordi praksis er anvendelse.

Hvrfor skal vi lære teori? Teorier er mentalmodeller. De lar deg tenke, og se lenger. Har du litt matematikk i bunn, er det lettere å skjønne hvorfor gjeld er problematisk i statsbudsjettet.

Hvorfor skal vi lære praksis? Praksis er et sett med erfaringer. Noe har fungert. Noe har blitt problematisk.

Hvordan skal vi lære teori?

  1. Start med et motiverende eksempel om problemene teorien kan brukes til å løse. Gjør det konkret.
  2. Definér teorien
  3. Bruk teorien til å løse problemet vi har definert. Forenkle problemet ved behov.

Hvordan skal vi lære praksis? For teori går det an å kjøpe en lærebok, lese den, og lære. For praksis mener jeg at to ting trengs:

  1. Tilgang på problemene som skal løses
  2. Tilgang på en person som har løst liknende problemer før.

Hvordan mentorere?

  1. Student og lærer diskuterer xx problemer
  2. Velge et problem
  3. Jobbe på problemet.

Innsats! Ikke styring.