MAKSIMAL OPSJONALITET

..

Frame – nå skal vi titte på en presentasjon noen har skrevet

Som Fredrik pleier å si når han vil ha feedback, “det er noen andre som har laget dette, jeg vil diskutere hvor bra det funker”

Kritisere sammen!

God morgen — nå skal vi nerde!

På dagens meny står:

.

Let’s go!

☀️😎

Opsjoner: Teodors holdning til alt det rotete i verden

Unix Verden
Strukturert og fint 💥💥🕺🕺💃💃🔥🔥
Ting er som det skal Helt kaos
Ganske gøy
Deterministisk Stokastisk
Begrenset effekt Ubegrenset potensial

verden :: så kaos at kolonnene mine blir dyttet til siden!

Kommentarer fra Oddmund:

2021-06-17: Lyntale, Deskriptiv sannhet, preskriptiv sannhet

Fra Teodors forrige lyntale:

En deskriptiv sannhet stemmer overens med observasjoner

En preskriptiv sannhet får gode ting til å skje

Det er forskjell på å kunne ting og å smakfullt kunne få de rette tingene til å skje.

Ved å se på preskriptive “sannheter” som opsjoner kan du teste “sannhetene” og se hvor bra de funker.

https://garasjen.slack.com/archives/C01KB5RSAU9/p1623913168093200

Opsjoner er nøkkelen til å begrense ulempe — uten å begrense fordel

Teodors regler for å vinne (WIP):

 1. Del intensjon. Hvor er du på vei? Kommuniser med andre, kommuniser med deg selv. Skriftlig og muntlig.
 2. Forfølg opsjoner utrettelig for å begrense nedeside, og muliggjøre oppeside
 3. Lek fritt ❤️ med estetikk, regler, arbeidsflyt

Altså:

Opsjoner er skikkelig nyttige. (verdivurdering)

Finansiell opsjon — kjøpe noe senere til bestemt pris (bare hvis du vil)

Året er 2025 - Vake-aksjer omsettes for NOK 10 000,- per aksje.

Hva bør prisen på opsjon til å kjøpe vake-aksjer i 2030 for 20 0000,- per aksje være?

A - gratis - “det er jo verd mindre i dag!”

B - NOK 1 000 - “antar det er cirka 1/10 sjanse for at Vake går til himmels, vi vil være med på festen.”

Nå har dere en opsjon på å komme med innspill — men ikke en plikt :)

Opsjoner lar deg lede med konktekst over kontroll

Adam, du lager denne React-komponenten. Og Alice, du implmenterer dette API-et som jeg har spesifisert opp i OpenAPI fordi OpenAPI Er Best. Så kommer dere tilbake til meg, så skal jeg si om det er Bra eller Dårlig.

eller

Vi trenger å vise kjærledyr-ansatt-relasjoner. Jeg vil at vi får opp forslag til hvordan API-et kan se ut, og hvordan vi kan presenterere relasjonene til brukeren.

? Hvordan liker du å jobbe? (bonus: hvilken måler outcome? og output?)

Mer: https://svpg.com/lead-with-context-not-control/

All kunnskap er observasjon, verdivurdering eller opsjon.

Eksempler:

 1. Jeg observerte en ingeniør som slet med å sette opp Unicad Excel Companion 4. desember
 2. Det er viktig for meg at Unicad er lett å bruke — ellers vil ingeniørene bare fortsette å bruke Mathcad
 3. Vi kan gjøre det lett å hente ut dokumenttoken eller lage vanlig login i Excel Companion

Prøv å gi prosjektleder gode opsjoner!

Nå du er villig til å brette ut dine opsjoner og diskutere, får andre innsikt.

Du gir andre innflytelse.

Samtidig får du innflytelse.

Fordi andre kan velge å følge opsjoner du tilbyr!

Mer: Extreme Ownership, Jocko Willink Kapittel 10: “Leading Up and Down the Chain of Command”

Opsjon til å si ja/nei/hør her, nå har du misforstått

Hva hvis alle får opsjoner, som gir handlingsrom til å gjøre en god jobb?

Hadde ikke det vært fint? Om vi kan få til en hel kultur som er sånn?

Eller .. er det sånn allerede, her hos oss?

🤔 🤔 🤔 🤔 🤔 🤔 🤔 🤔

Ny opsjon til å komme med innspill!

🥁

Strategisk opsjon — vi kan velge å gjøre noe sammen

Opsjonsorientert:

Oddmund og Teodor: strategi som portefølge av strategiske opsjoner.

Opsjon for forklaring av virkeligheten — også kjent som “vitenskaplig teori”

“Vitenskap”: forskere jobber med å lage opsjoner på virkelightetsmodeller, og falsifisere eksisterende modeller.

 1. Forsker postulerer en hypotese basert på en magefølgelse

 2. Stemmer hypotesen overens med eksperimenter / observasjoner?

  Ikke? Kast den i sølpla, den er falsifisert!

 3. Forklarer den mange observasjoner? OK — da kan den forfremmes til en teori

 4. Forklarer den ikke lenger virkeligheten? Da gir vi den sparken.

Referanser

Mersmak? Prøv:

Referanser 2

Opptak 2022-02-02: https://drive.google.com/file/d/1YmJLqVJ_KbemHqIkeMl2GOUlseFeQ8VX/view

Publisert i #general 2022-02-02: https://garasjen.slack.com/archives/C03AAUVL9/p1643800616902019