Deskriptiv sannhet, preskriptiv sannhet

..

Deskriptiv sannhet, preskriptiv sannhet

Litt epistemologi i hverdagen.

… med en fantastisk fin introduksjon av Camilla! CONTROLLING IDEA har deskriptive og preskriptive aspekter. STORY VALUE ~ opplevd sannhet / intersubjektiv sannhet; preskriptive aspekter.

Carlo: DM er ansvarlig for preskriptiv sannhet.

Finn: “Kodeløypa” var preskriptivt definert -> gjør det som oppnår X.

Agenda

Talens fag er FILOSOFI!

<enten øredøvende jubel eller øredøvende stillhet>

 1. Hvorfor snakke sant?
 2. Hva er deskriptiv?
 3. Hva er preskriptiv?
 4. Hva er eksempler på dekskriptive definisjoner?
 5. Hva er eksempler på preskriptive definisjoner?

Kommentarer underveis?

Whereby er raskt og enkelt,

Eller Slack, hvis vi skal beholde diskusjon. I så fall:

#teodor-stream https://garasjen.slack.com/archives/C01KB5RSAU9/p1623913168093200

Spam er lov+bra.

Hva er nytteverdien i sannhet?

Spørsmål å tygge på!

Én hypotese: sannhet bygger opp språk, og språk muliggjør koordinering.

Deskriptiv

> “serving or aiming to describe,” 1751, from Late Latin descriptivus, from descript-, past-participle stem of describere “to write down, copy; sketch, represent,” from de “down” (see de-) + scribere “to write” (from PIE root *skribh- “to cut”).1

Med litt godvilje:

> som ned(de) skrevet(skript)

Altså:

ting har skjedd -> vi skriver ned hva

Preskriptiv

> 1748, “giving definite, precise directions;” 1765 as “arising from established usage or opinion, customary,” 1748, from Late Latin praescriptivus, from praescript-, past-participle stem of praescribere “ordain, determine in advance; write before” (see prescription). Or formed in English from archaic prescript “a direction” (1530s), from Latin praescriptum. An adjective prescript “ordained, appointed” is attested in English from early 15c. In linguistics by 1933; opposed to descriptive.

uff, vi kutter litt.

Preskriptiv (2)

> 1748, “giving definite, precise directions;” 1748, from Late Latin praescriptivus, from praescript-, past-participle stem of praescribere “ordain, determine in advance; write before” (see prescription).

Liberalt til norsk:

> foreskrevet

Altså:

vi skriver noe ned -> hendelse

Så, noen deskriptive og preskriptive definisjoner.

Ønsker at dere fokuserer på

forskjell mellom definisjoner

heller enn

hvorvidt definisjonene er korrekte.

Hva er `standup´?

Deskriptivt:

> fortell (1) hva du gjorde i går, (2) hva du har tenkt til å gjøre i dag, og (3) blockers.

Preskriptivt:

> svar på “hvordan er det mest nyttig for teamet ditt at du bruker tiden din akkurat nå?”

Hva er `religion´?

Deskriptivt:

> en virkelighetsmodell som er litt “staere” enn vitenskap i respons til nye eksempler

Preskriptivt:

> en samling arbeidsflyter og historier som maksimerer vår evne til å jobbe sammen

Hva er `Iterate´?

Deskriptivt:

> Et konsulenthus som satser på ventures2

Preskriptivt:

> Det Iterate burde være for å kunne gi oss en meningsfull hverdag, og evne til å velge selv over lang sikt3

Hva velger du i dag?

Hva gjør du nå?

Beskriver status quo presist?

Gjør det du burde gjøre for at det du vil at skal skje skal skje?

Hva er det som trengs?

Referanser

Sulten på mer?

 1. Prøv Antifragile4, som bok eller lydbok.
 2. Undersøk hva fenomenologi56 er, for eksempel av Heidegger.
 3. Undersøk hva intersubjektivitet7 er.

Har vi tid til spørsmål?

Spam i chat er også lov!

Takk for meg!


 1. https://www.etymonline.com/word/descriptive
  
  ↩︎
 2. Anders er sikkert uenig!
  
  ↩︎
 3. Mange er sikkert uenige i denne også.
  
  ↩︎
 4. https://en.wikipedia.org/wiki/Antifragile
  
  ↩︎
 5. https://en.wikipedia.org/wiki/Phenomenology_(philosophy)
  
  ↩︎
 6. https://www.philosophizethis.org/podcast/heidegger-dasein
  
  ↩︎
 7. https://en.wikipedia.org/wiki/Intersubjectivity
  
  ↩︎