Symptomer på dårlig lederskap

..

 1. Prosjektet mangler en kjerne – et forendende aspekt, en helhet
 2. Ingen kjente potensielle konkrete utfall som vil indikere suksess

Flere?? Det må jo være flere.

 1. Folk ber andre folk om å gjøre ting – heller enn å be om hjelp til å oppnå et mål
 2. Suksess måles av av innsats heller enn effekt
  1. Referanse: John Cutler
  2. Referanse: 37 signals podcast, critique the work, not the effort
 3. “mye” er oppfattet som synonymt med “bra”
 4. TODO spesifikt eksempel på hva som skjer når det ikke er delt intensjon
 5. TODO spesifikt eksempel på hva som skjer når det ikke er delt forståelse av kvalitet
 6. TODO spesifikt eksempel på hva som skjer når det ikke er gjensidig tillit