Teknologi for å bygge produkt—en introduksjon

..

Denne teksten er skrevet til nyansatte utviklere i Iterate—enten fast ansatte, eller folk som skal ha sommerjobb. Mesteparten av teksten er nyttig utenfor Iterate, så teksten er publisert offentlig.

Hvordan bruker vi teknologi til å bygge produkt? Det spørsmålet har jeg brukt mye tid på de siste fire årene. Her er mitt perspektiv.

Vi skal dekke tre problemer:

Vi plukker problemene fra hverandre ved å:

Underveis kommer jeg til å referere til noen bøker. Det er ikke dumt å lese bøker for å lære, men å lese bøker krever innsats.

Bør jeg sette meg ned og kode eller grave i problemene vi løser nå?

Det er dumt å bruke masse tid på å løse feil problem, og det kan være skikkelig givende å se ekte folk bruke det du har laget til å løse ekte problemer. Samtidig er teknologi vanskelig nok i seg selv—det krever mye innsats å bli en solid utvikler. Så hva bør vi fokusere på? Kun kode? Kun produkt? Litt av hvert?

Diagnose. Du har begrenset tid. Det er dumt å lage noe som ingen kommer til å bruke. Samtidig er det dumt å ikke få brukt det du faktisk er god på etter en (snart fullført) universitetsgrad!

Utfordringer. Her finnes det ikke noe 100%-svar. Hvis du fortsetter å lære, både på teknologi- og produkt-biten kommer du til å få en bedre og bedre magefølelse. Tech og produkt er hver for seg store fagfelt som tar lang tid å mestre.

Handlingsrom. Hva kan du gjøre? Her er tre forslag.

  1. Ta stilling til bruken av det du lager. Hvem bruker det? I hvilken situasjon? Til å oppnå hvilket mål? hvis du ikke kjenner bruken av det du lager, vet du ikke om det til syvende og sist er verdifullt.
  2. Det er lurt å lære seg å jobbe med egen kode i prod. Inntill ekte folk bruker det du har laget, er det enkelte lekser du aldri lærer deg. Jeg er glad i å starte med noe ekte, og få det ut, hele veien på nett.
  3. Innovasjon Norge anbefaler en balanse mellom Technology Readiness Level (TRL) og Business Readiness Level (BRL). Jeg synes denne inndelingen er en god beskrivelse av god produktutvikling. Leser du den, kommer du også ett steg nærmere å skrive en god Innovasjon Norge-søknad. Ta en titt på tabellene, og prøv å si noe om prosjektet ditt. Hva er TRL (1-9)? Hva er BRL (1-9)?

Hvordan jobber vi sammen på gode produktteam?

“Bare gjør ting som lager verdi” er et ikkesvar. Hva er veien fra koden din til folk som betaler for å få bruke koden din til å løse problemer de bryr seg om i praksis? Den veien går (nesten) alltid gjennom å jobbe med folk. Folk på teamet ditt. Folk som kan hjelpe deg i Iterate. Kunder, partnere, investorer. I din relasjon med alle disse menneskene er det ting du kan gjøre for at dere kan forstå hverandre bedre, og for å gjøre det lett for dere å hjelpe hverandre.

Diagnose. I din relasjon til en person X:

Utfordringer. Jeg tror ikke det finnes en oppskrift på hvordan man bygger sterke relasjoner. Kanskje du tenker:

“Jeg er usikker på hva vi prøver å oppnå.” Ja. Det krever trening å bli god til å sette mål. Be folk som kan det du lurer på om hjelp. Vi er her for å hjelpe deg.

“Jeg vet ikke hva”bra" betyr her. Hva er god markedsføring? Hva er godt design?" Ja. Det krever trening å få en forståelse av kvalitet innen fagfeltet du driver med, enten du prøver å skrive overbevisende tekst på landingssiden, lage et godt design, eller prøver å få folk til å kjøpe det du har laget. Men du kan be folk som kan det du lurer på om hjelp! Vi er her for å hjelpe deg. 🙂

Handlingsrom. Når du ikke vet akkurat hva du bør gjøre, kan du bygge sterkere relasjoner med menneskene du har rundt deg.

Disse tre er ekstremt viktige når du jobber med kunder eller potensielle kunder Hvis kunden ikke stoler på deg, vil ikke kunden være ærlig med deg. Hvis du ikke skjønner hva kunden synes er bra, klarer du verken levere bra ting, eller forstå hva du kan gjøre for å levere bra ting. Hvis du ikke forstår hva kunden prøver å oppnå fra dag til dag, klarer du ikke å lage et produkt som er bra nok til at kunden vil kjøpe.

Referanser. Marty Cagan skriver svært godt om hvordan gode produktteam jobber i praksis. Start med Inspired, og gå videre på Empowered.

Du kan bygge tillit ved å ta eierskap til problemer. Her liker jeg Extreme Ownership av Jocko Willink.

Hvordan bør jeg be om hjelp?

“Bare be om hjelp” er et ikke-svar. Hvem bør jeg be om hjelp? Hva bør jeg be om hjelp til? Hvor mye hjelp bør jeg be om? Hvor mye innsats bør jeg legge ned selv før jeg ber om hjelp?

Diagnose. Du står fast, og vet ikke hva du skal gjøre.

Utfordringer. Selvinnsikt og intellektuell ydmykhet er svært viktige kvaliteter å ha hvis du vil bygge produkt—men tar lang tid å kultivere.

Handlingsrom. Du kan spørre hvem som kan hjelpe til på et problem. Finn og jeg har en viss oversikt over hvem som kan hva i organisasjonen.

Hvis du klarer å skrive en konsis beskrivelse av problemet du trenger hjelp til, er det mye lettere å vite hvordan vi kan hjelpe deg. Én setning, kanskje to.

Referanser. Trillion Dollar Coach er en god bok om å be om hjelp gjennom vinkelen coaching og coachability. Boka handler om hvordan Bill Campbell hjalp folk som coach, blant andre Steve Jobs med å styre Apple. Jeg har også skrevet en annen tekst om hvordan å be om hjelp: How to ask experts for help. Cirka to minutter å lese, på engelsk, om hvordan du kan få hjelp av hvem som helst, ikke bare kollegaer.

Appendix

2023-06-13

Denne teksten er basert på ikke-offentlige notater:

https://roamresearch.com/#/app/teod/page/X3CSJVLdw

Disse ikke-offentlige notatene er nok kun nyttige for undertegnede. Denne teksten er bedre!